Jesteś tutaj: Strona głównaKalendarium › Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

08-08-2008Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 01 sierpnia do 07 sierpnia 2008 roku
01-08-2008Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 25 lipca do 31 lipca 2008 roku
25-07-2008Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 18 lipca do 24 lipca 2008 roku
18-07-2008Realizacja programu wykupu akcji własnych w okresie od 14 lipca do 17 lipca 2008 roku
11-07-2008Program wykupu akcji własnych
04-07-2008Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW
26-06-2008Zamknięcie transakcji nabycia udziałów w Firmie ZYX
20-06-2008Uchwały WZA z 20 czerwca 2008 r.
20-06-2008Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA
20-06-2008Powołanie członków zarządu na nową pięcioletnią kadencję
12-06-2008Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o więcej niż 2%
04-06-2008Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o więcej niż 2%
30-05-2008Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Firmy XYZ
21-05-2008Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy XYZ
14-05-2008Firma XYZ podpisała umowę o nabyciu Firmy ZYX
09-05-2008Wyjaśnienie do Raportu Rocznego za 2007 r.
08-05-2008Projekty uchwał na WZA 20 czerwca 2008 r.
30-04-2008Aneks nr 8 do umowy kredytowej z Bankiem S.A. (zwiększenie linii kredytowej)
21-04-2008Kandydaci do Zarządu Firmy XYZ
21-04-2008Zwołanie WZA Firmy XYZ

OPIS PODSTRONY

Sekcja ta powinna zawierać następujące informacje:
- harmonogram publikacji raportów okresowych
- daty walnych zgromadzeń
- daty zdarzeń korporacyjnych (daty ustalenia prawa poboru, prawa do dywidendy, terminy notowań praw poboru)
- daty spotkań z inwestorami/analitykami
- daty konferencji prasowych
- miejsca i terminy roadshow

Kalendarium powinno zawierać także archiwum historycznych wydarzeń korporacyjnych.