Jesteś tutaj: Strona głównaInformacje finansowe › Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2007
zysk netto/przychody ze sprzedaży 00,00%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2007
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 00,00

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2007
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 00,00

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2007
zysk netto/aktywa ogółem 00,00%

OPIS PODSTRONY

Sekcja „Informacje Finansowe” powinna prezentować podstawowe dane finansowe oraz wskaźniki finansowe Spółki za ostatnie 5 lat obrotowych, zgodnie z tabelą obok.