Jesteś tutaj: Strona głównaSpółka › Akcjonariat

Akcjonariat (stan na 01.10.2008)

Akcjonariat według liczby głosów

akcjonariusze

Akcjonariat według liczby akcji

akcjonariusze2
Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Stanisław Paluch 2.235.080 16,41% 17,23%
Jan Kowalski 1.928.770 14,16% 15,13%
Anna Nowak 1.194.620 8,77% 9,54%
Piotr Malinowski 1.134.620 8,33% 9,16%
Robert Lewandowski 963.080 7,07% 8,05%
Jacek Szewczyk 733.080 5,68% 6,21%
Andrzej Miłosz 1.076.967 7,91% 6,93%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 620 286 akcji, w tym:

  • 1 926 130 akcji Serii A,
  • 7 704 660 akcji Serii B,
  • 3 000 000 akcji Serii C,
  • 150 000 akcji serii D,
  • 390 000 akcji serii E,
  • 449 496 akcj serii F.
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.


OPIS PODSTRONY

W tej sekcji spółka powinna zamieścić informacje na temat swojej aktualnej struktury akcjonariatu. Według wyboru spółki informacje te mogą być przedstawione w formie graficznej (wykres kołowy, tzw „serek”) lub w formie tabelarycznej. Zazwyczaj wystarczy wskazanie udziału danego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów emitenta, jednakże spółkom, które wyemitowały akcje uprzywilejowane co do głosu zaleca się aby zamieszczały informacje na temat udziału danego akcjonariusza zarówno w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, jak i w kapitale zakładowym.

W sekcji tej powinna znaleźć się także informacja na temat struktury kapitału zakładowego, w podziale na poszczególne emisje, ze wskazaniem liczby akcji, ich rodzaju, wartości nominalnej oraz ewentualnych uprzywilejowań akcji.

Wszystkie informacje powinny wskazywać datę aktualizacji (stan na….).